PERSONDATAPOLITIK FOR STAGEHANDS APS

1. Dataansvarlig

STAGEHANDS APS

Marktoften 24

8464 Galten

DPO: Tanja Nielsen, tanja@stagehands.dk

www.stagehands.dk

2. Indledning

Hos STAGEHANDS APS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan STAGEHANDS APS indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver til STAGEHANDS APS.

Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondatalovgivning.

3. Indsamling og formål

STAGEHANDS APS indsamler og behandler personoplysninger for at kunne gennemføre handler og fremsende tilbud indenfor virksomhedens forretningsområde. Vi indsamler ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige.

STAGEHANDS APS indsamler oplysninger om dig på følgende måder:

  • • Ved at du selv afgiver personoplysninger gennem vores hjemmeside, via telefon eller gennem mail

  • • Søger efter dine kontaktdata på internettet for at kunne fremsende tilbud eller faktura

  • • Ved brug af cookies på vores hjemmeside.

Vi indsamler følgende personoplysninger:

  • • Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre

  • • CPR-nummer eller CVR-nummer

  • • Evt. dine bankoplysninger såfremt vi skal sende dig penge.

Når STAGEHANDS APS behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

STAGEHANDS APS kan videregive dine personoplysninger til tredjemand, såfremt det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift, eller af hensyn til overholdelse af gældende lovgivning. En sådan overførsel sker i henhold til gældende regler, og reguleres af en databehandleraftale.

4. Opbevaring

STAGEHANDS APS opbevarer normalt dine personoplysninger i 5 år efter udgangen af det år, hvor du har handlet med os, eller hvor vi har været i kontakt med dig af andre årsager.

5. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

6. Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Ved henvendelse om indsigt i egne oplysninger, vil vi stille krav om dokumentation for din identitet for at sikre, at oplysninger kun udleveres til rette vedkommende.

7. Adgang til sletning eller rettelse af dine personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

8. Klage

Klager over STAGEHANDS APS’ behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 1300 København K Tlf.: 3319 3200 E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Ændre teksten ved at klikke på Rediger i elementets ramme.