Trafikafviklingsplaner

Trafikafviklingsplaner, afmærkningsplaner for trafikafvikling, trafikplaner, afspærringsplaner, skilteplaner, vejarbejdstegninger...kært barn har mange navne, men betydningen er den samme: En tegning, der viser midlertidig afmærkning, trafikomlægninger i og omkørsler anlægsperioden.

Nogle gange kan Vejreglernes standardtegninger for afmærkning af vejarbejder på motorveje, åbent land og byområde anvendes, mens andre situationer kræver specifikke tegninger.

Vores tegninger udarbejdes naturligvis indenfor Vejreglernes bestemmelser og retningslinjer med passende balance mellem fremkommelighed, trafiksikkerhed og arbejdsmiljø. Vi anvender i øvrigt Vejdirektoratets tegningslayout, som erfaringsmæssigt letter vejmyndighedens sagsbehandling.

Vi hjælper også med rådighedsansøgninger og graveansøgninger via Vejman, RosyDig eller vejmyndighedens eget system.

Katalog med tegninger for afmærkning af vejarbejder

Download kataloget med Spanggaard & Virenfeldt's tegninger for afmærkning af vejarbejder ved at klikke på billedet nedenfor (7 mb).

Kataloget består af 45 standardtegninger for motorvej, åbent land og byområde fordelt på 39 generelle afmærkningsplaner til brug i ansøgninger om råden over vejareal samt 6 principtegninger som inspiration ved projektering af specifikke afmærkningsplaner.

Norske vejregeltegninger

 Lad dig inspirere af standardtegninger med plan og perspektiv fra Statens Vegvesen (fra s.137):

Eksempler på trafikafviklingsplaner

Nedenfor ses udvalgte eksempler på afmærkningsplaner og omkørselsplaner:

Afmærkningsplan for asfaltarbejde i byområde:

Afmærkningsplan for spærret tilkørselsrampe i byområde:

Omkørselsplan for asfaltarbejde i byområde:

Afmærkningsplan for broarbejde på motorvej: