Referencer

LETBANE PÅ RING 3, CIVIL WORKS, VALLENSBÆK-BRØNDBY-GLOSTRUP OG LYNGBY

Opgaven omfatter håndtering af Traffic Management ved udførelse af JVA-arbejder i de to entrepriser CW-VBG og CW-L, som udgør to af letbanens fem CW-entrepriser.

Rolle og opgaver: Fagledelse, rådgivning og projektering

Bygherre: Hovedstadens Letbane I/S

Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S

Kunde: MOE A/S

E45 UDBYGNING SKANDERBORG SYD - AARHUS SYD. BELÆGNINGER

Storentreprise 6080.200 omfatter udførelse af slidlags- og forstærkningsarbejder, sideudvidelse af NV-rampe TSA 51 samt kørebaneafmærkning på motorvej og rampeanlæg på 15 km af Østjyske Motorvej

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Vejdirektoratet

Kunde: Arkil A/S

ODENSE LETBANE, CIVIL WORKS

Omgaver omfatter projektering af trafikafviklingsplaner ved udførelse af JVA-arbejder på den 14,5 km lange letbanestrækning gennem Odense.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Odense Letbane P/S

Hovedentreprenør: Comsa, Munck og Efacec (CME-konsortiet)

Kunde: Munck Havne & Anlæg A/S

GENOPRETNING AF FOLEHAVEN

Helhedsgenopretningen omfatter renovering af kørebane, fortove, cykelstier, signalanlæg og vejbrønde fra facade til facade.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner til asfaltarbejde

Bygherre: Københavns Kommune

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

Kunde: Systemafspærring ApS

E45 UDBYGNING AF ØSTJYSKE MOTORVEJ SKANDERBORG SYD - AARHUS SYD. ETABLERING AF EKSTRA SPOR

Totalentreprise 6080.001 omfatter udvidelse af Østjyske Motorvej på den 15 km lange strækning mellem Skanderborg Syd og Aarhus Syd til en sekssporet motorvej ved delvis inddragelse af midterrabatten.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Vejdirektoratet

Entreprenør: Arkil A/S

Kunde: ÅF Infrastructure Planning A/S

IKEA KØBENHAVN

Projektet omfatter et nyt city-varehus i cykel- og gåafstand for byens indbyggere. Varehuset forventes indviet 2019 med tilhørende hotel, 500 ungdomsboliger samt et grønt strøg, der binder byen sammen og puster nyt liv i området.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner på Carsten Niebuhrs Gade og O2 Kalvebod Brygge.

Bygherre: IKEA A/S

Entreprenør: MT Højgaard A/S

NORDHAVNSVEJ I KØBENHAVN

Opgaven omfatter tilslutning af Nordhavnsvej til Helsingørmotorvejen.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Københavns Kommune

Entreprenør: Arkil A/S

Kunde: Systemafspærring ApS

ØSTLIG ADGANGSVEJ TIL NOVO NORDISK I MÅLØV

Novo Nordisk anlægger ny østlig adgangsvej, som tilsluttes Måløv Byvej i nyt signalreguleret kryds samt vigepligtskryds ved Måløv Hovedgade

Rolle og opgaver: Rådgivning og trafikafviklingsplaner

Bygherre: Novo Nordisk A/S

Entreprenør: Barslund A/S

ASFALTARBEJDE PÅ HASLE RINGVEJ

Belægningen på O2 Hasle Ringvej i Aarhus udskiftes med nyt slidlag og forstærkning af bærelaget mellem Herredsvej og Randersvej. Arbejdet udføres som nat- og weekendarbejde med overledning af trafikken, hvor bilerne skiftevis overledes til modsatte vejside med én vognbane i hver retning.

Rolle og opgaver: Rådgivning og trafikafviklingsplaner

Bygherre: Aarhus Kommune

Entreprenør: Colas Danmark A/S

Kunde: Systemafspærring A/S

NY GASLEDNING TIL LYGTEN

Der er indgået aftale mellem DGD og HOFOR om etablering af naturgasledning til Lygten Varmecentral med en forventet årlig afsætning af naturgas på ca. 8 mio. m3. Ledningen skal tilsluttes det eksisterende net ved Emdrup Torv og føres til Lygten Varmecentral.

Rolle og opgaver: Projektering af trafikafviklingsplaner

Bygherre: Dansk Gas-Distribution A/S

Entreprenør: NCC Danmark A/S

BELLA KVARTER I ØRESTADEN

Boligerne bliver en del af et nyt bolig- og erhvervsområde ved Bella Centeret. Projektet omfatter opførelse af 122 rækkehuse - såkaldte townhouses - i 3 etager. 

Rolle og opgaver: Entrepriseledelse og trafikafviklingsplaner for vejtilslutninger til C.F. Møllers Allé og ombygning af krydset ved Center Boulevard.

Bygherre: Bellakvarter Projektselskab A/S

Totalentreprenør: Jönsson Entreprise A/S

Kunde: Zøllner A/S

GENOPFØRELSE AF BRO 030-0-136 OVER SYDMOTORVEJEN

Entreprise H03007.01 Genopførelse af brooverføring OF Lundegårdsvej over M30 Sydmotorvejen (E47) på den sydlige del af Lolland mellem Rødby Havn og Holeby.

Rolle og opgaver: Projektering af trafikafviklingsplaner

Bygherre: Vejdirektoratet

Totalentreprenør: MT Højgaard A/S

Kunde: Systemafspærring A/S

GENOPRETNING AF UTTERSLEVVEJ OG RÅDVADSVEJ

Helhedsgenopretningen omfatter renovering af kørebane, fortove, cykelstier, signalanlæg og vejbrønde fra facade til facade samt asfaltering af de tre kryds Hareskovvej/Utterslevvej, Hareskovvej/Frederikssundsvej og Frederikssundsvej/Utterslevvej.

Rolle og opgaver: Entrepriseledelse, trafikafviklingsplaner, omkørselsplaner og trafikal konsekvensvurdering

Bygherre: Københavns Kommune

Kunde: Zøllner A/S

RUNDKØRSEL HORNBÆKVEJ/KONGEVEJEN I KVISTGÅRD

Ombygning af signalreguleret kryds til rundkørsel i forbindelse med opførelse af dagligvarebutik og tankstation.

Rolle og opgaver: Projektering af trafikafviklingsplaner og omkørselsplaner

Bygherre: Reitan Ejendomme A/S

Hovedentreprenør: Vils Entreprenørforretning A/S

Kunde: Multiafspærring ApS

SPUNSARBEJDE PÅ HELSINGØRMOTORVEJEN

Totalentreprisen BYG-SV-OD-LYNG-SPU omfatter vedligeholdelse af spuns på Helsingørmotorvejen langs Lyngbyvej.

Rolle og opgaver: Projektering af trafikafviklingsplaner

Bygherre: Vejdirektoratet

Totalentreprenør: CG Jensen A/S 

Kunde: Systemafspærring A/S

LETBANE PÅ RING 3, CIVIL WORKS, RØDOVRE-HERLEV OG GLADSAXE

Opgaven omfatter håndtering af Traffic Management ved udførelse af JVA-arbejder i de to entrepriser CW-RHog CW-GX, som udgør to af letbanens fem CW-entrepriser.

Rolle og opgaver: Rådgivning og projektering

Bygherre: Hovedstadens Letbane I/S

Totalentreprenør og kunde: CG JENSEN A/S

FORTOVSARBEJDER 2020 I RINGSTED KOMMUNE

Opgaven omfatter udarbejdelse af udbudsmateriale med betingelser, beskrivelser, tegninger og tilbudsliste til fortovsarbejder på fem veje i Ringsted.

Rolle og opgaver: Udbudsmateriale

Bygherre og kunde: Ringsted Kommune

E20 ODENSE VEST - GRIBSVAD, ETABLERING AF EKSTRA KØRESPOR, VESTFYN

Storentreprise 4046.200 omfatter udvidelse af motorvejen fra 4 til 6 Fynske Motorvej inkl. nybygning af  en overføring, ombygning af underføringer og etablering af faunapassage samt nedrivning af ejendomme. 

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Vejdirektoratet

Entreprenør: Mj Eriksson A/S

Kunde: Saferoad Daluiso A/S

FORTOVSARBEJDER 2019 I RINGSTED KOMMUNE

Opgaven omfatter udarbejdelse af udbudsmateriale med betingelser, beskrivelser, tegninger og tilbudsliste til fortovsarbejder på henholdsvis Køgevej og Ørslev Stationsvej med efterfølgende tilsyn med entrepriseens udførelse.

Rolle og opgaver: Udbudsmateriale og tilsyn

Bygherre og kunde: Ringsted Kommune

OMBYGNING AF KANALVEJ

Tæt samarbejde mellem Danica Pension, Lyngby-Taarbæk Kommune og Microsoft sikrer et nyt, storslået bolig- og erhvervsbyggeri i Lyngby bymidte, som blandt andet skal indeholde Microsofts nye domicil i Danmark.

Rolle og opgaver: Byggeledelse

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune

Entreprenør: Zøllner A/S

FORLÆNGELSE AF FIRSKOVVEJ TIL JÆGERSBORGVEJ

Lyngby-Taarbæk Kommune etablerer ny vejforbindelse mellem Jægersborgvej og Firskovvej, fordi Klampenborgvej lukkes for biltrafik mellem Lyngby Hovedgade og Kanalvej, når letbanen anlægges.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune

Kunde: MOE A/S

BYGGEMODNING AF POSTGRUNDEN I KØBENHAVN

Det nye bykvarter vil åbne sig mod baneterrænet og skabe en længe savnet forbindelse til Kalvebod Brygge og havnen og skabe et nyt kvarter med en blanding af erhverv, boliger og hotel samt fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder og handel i gadeplan.

Rolle og opgaver: Rådgivning og trafikafviklingsplaner på Carsten Niebuhrs Gade og Bernstorffsgade

Bygherre: Danica Ejendomme A/S

Entreprenør: Per Aarsleff A/S

TÅSTRUPVEJ I SOLRØD STRAND

Projektet omfatter sideudvidelser, varslingsheller og renovering af cykelsti og kantsten

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Solrød Kommune

Kunde: MOE A/S

ASFALTARBEJDE PÅ RANDERSVEJ OG NØRREBROGADE

Belægningen på Randersvej-Nørrebrogade i Aarhus udskiftes med nyt slidlag og forstærkning af bærelaget mellem Skejby og havnen. Arbejdet udføres som nat- og weekendarbejde med omkørsel og overledning af trafikken, hvor bilerne skiftevis overledes til modsatte vejside med én vognbane i hver retning.

Rolle og opgaver: Rådgivning, trafikafviklingsplaner og omkørselsplaner

Bygherre: Aarhus Kommune

Entreprenør: Colas Danmark A/S

Kunde: Systemafspærring A/S

RÅDGIVNING OM AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Teknisk Område i Ikast-Brande Kommune opdaterer medarbejdernes viden om om afmærkning af vejarbejder herunder trafiksikkerhed og arbejdsmiljø.

Kunde: Ikast-Brande Kommune

DEN NYE BANE KØBENHAVN - RINGSTED, TP4 URBAN TUNNELS

TP4 er en af baneprojektets hovedopgaver og dækker størstedelen af den bymæssige jernbanestrækning i København. Entreprisen omfatter Kulbanetunnellen, Hvidovretunnellen samt trug langs Holbækmotorvejen.

Rolle og opgaver: Rådgivning, trafikafviklingsplaner og afmærkningsplaner

Bygherre: Banedanmark

Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S

CITYRINGEN METRO, RETABLERING AF SKAKTPLADSEN SØNDER BOULEVARD

Metroens byggepladser skal genomdannes til byrum, og entreprisen omfatter anlægsarbejder og byinventar.

Rolle og opgaver: Trafikafviklingsplaner

Bygherre: Metroselskabet I/S

Hovedentreprenør: Barslund A/S

Kunde: Systemafspærring A/S

TRAFIKSIKKERHEDSBY HELSINGØR, SNEKKERSTEN OG ESPERGÆRDE 2015 - 2018

Helsingør Kommuner har et mål om at reducere personskaderne på vejnettet i Helsingør, Snekkersten og Espergærde ved brug af kendte virkemidler og afprøvning af nye ideer, der udvikles i forbindelse med projektet, som delfinansieres af Vejdirektoratets puljemidler.

Rolle og opgaver: Idéoplæg og projektering af trafiksikkerhedsløsninger

Bygherre: Helsingør Kommune

Kunde: Helsingør Kommune

GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING 2014 - 2017, SJÆLLAND

Entreprise GEN-KA-OD-4 løber fra 2014 til 2017 og udbydes med mulighed for at forlænge kontraktperioden med to år.

Rolle og opgaver: Projektering af trafikafviklingsplaner

Bygherre: Vejdirektoratet

Kunde: Eurostar Vejmarkering A/S

SYDHAVNSLINJEN METRO, ENGHAVE BRYGGE STATION

Den nye Sydhavnslinje forventes klar i 2023 og omfatter de fem underjordiske stationer Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg.

Rolle og opgaver: Entrepriseledelse for vejanlæg

Bygherre: Metroselskabet I/S

Kunde: Zøllner A/S

OMBYGNING AF KONGELUNDSVEJ/OLIEFABRIKSVEJ I TÅRNBY

Den eksisterende rundkørsel i krydset Kongelundsvej/Oliefabriksvej ombygges til et signalreguleret T-kryds.

Rolle og opgaver: Projektering af trafikafviklingsplaner og omkørselsplaner

Bygherre: Tårnby Kommune

Hovedentreprenør: Entreprenør HARMS A/S

Kunde: Systemafspærring A/S