Bag driften af sportscenteret står;

Den Selvejende institution Silkeborg Sportscenter,  

Cvr. nr.:   30156722

Bank:      SparNord Silkeborg 9225  2250009413

Revisor:   Revisonshudet Tal og Tanker, Poul H. Borghus

Bestyrelsessammensætning:

Formand - udpeget af Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

Lars Bundgaard

lb@kabelmail.dk

 

Næstformand - udpeget af bestyrelsen

Claus S. Rytter

clausrytter@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem - udpeget af Silkeborg Byråd

Peter Nyegaard Jensen

peternyegaard.jensen@silkeborg.dk

 

Bestyrelsesmedlem - udpeget af brugerne

Jørgen Halskov (Silkeborg Karateskole)

jh@silkeborgkarateskole.dk 

 

Thomas Lauvring (Silkeborg Skøjteforening)

tl@ssf1896.dk

Malene Bruun Kristensen - udpeget af Idrætsrådet i Silkeborg Kommune

malene@dugo.dk