Visitation

Tilbuddet er åben for kommuner, som ønsker at indskrive et barn på de givne betingelser.

Der er følgende trin i vores visitationsproces:

 Trin 1: Forældre, kommune eller døgnplejeformidlinger henvender sig til Klub Felix. I telefonen beskrives barnets situation og støttebehov.

Trin 2: Der fremsendes skriftligt materiale om barnet. Det være sig udredningspapirer, statusrapporter eller lignende.

Trin 3: Hvis barnet menes at være inden for målgruppen indkaldes der til møde i Klub Felix. Her deltager sagsbehandler og forældre. Dette møde har til hensigt at afgøre om aflastningstilbuddet imødekommer barnets behov. Forældre er inden da velkomne til at komme på et kort i Klub Felix, så de kan danne sig et indtryk af tilbuddet.

 Trin 4: Skabes der enighed mellem forældre, barnet, kommune og Klub Felix om at tilbuddet er passende til barnet vil der blive lavet aftaler henholdsvis om et hjemmebesøg og et besøg i Klub Felix.

 Trin 5: Har møderne bekræftet formodningen om, at barnet vil kunne fungere i Klub Felix, vil der i forhold til kommunen blive underskrevet en kontrakt og i forhold til forældrene blive fastlagt et indslusningsforløb.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde.