Aflastningens formål

  • At tilbyde barnet med autisme socialt samvær med ligestillede indenfor rammer som den enkelte selv er med til at beslutte.

 

  • At give mulighed for fysisk udfoldelse i socialt trygge rammer, med en individuelt tilpasset struktur i samspil med kendte og forudsigelige voksne.

 

  • At yde hjælp til selvforståelse, så barnet hjælpes med at finde stærke og svage sider i netop sin unikke personlighed og bruge dem hensigtsmæssigt.

 

  • At skabe mulighed for aflastning i samvær med andre og ad den vej knytte venskabelige bånd i forhold til den enkeltes lyst og motivation.

 

  • At skabe stjernestunder i det enkelte barns liv og dermed medvirke til, at det enkelte barn får skønne oplevelser med i barndommens erindringer.

 

  • At give forældre og søskendebørn et pusterum i hverdagen og weekender, hvor man kan være sammen som familie eller nå ting, som kan være svære at gennemføre, når barnet med autisme er hjemme.