Aflastning Klub Felix

Aflastning Klub Felix er et opholdstilbud i Gladsaxe kommune, hvor målgruppen er normalt begavede børn og unge med en autismespektrum tilstand eller beslægtede tilstande. Ophold- og aflastningstilbuddet er oprettet i henhold til §52, stk.3 punkt 5. 

Målgruppen omfatter primært drengebørn med en autisme diagnose mellem 7-18 år. Klub Felix er et lille tilbud med plads til 5 børn.