• Så er første hold kommet godt igang med vintervedligehold af 75.
  • I september har Mikkel fået ordnet lys i hangaren.
  • Ulrik og Jesper har i weekenden 12-13 oktober været på TMG motorkursus, så de kan lave eftersyn på falken
  • Michael har den 19. oktober fået generhvervet sit S-certificat.