The elite university - roles and models

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 8, vol. 15

  • Varenr: H8 15

Beskrivelse af varen

Edited by Ditlev Tamm. 2017. 233 sider, illustreret. 140 kr. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica · Series H · Humanistica · 8 · vol. 15. Paperback.

Ny bog fra Videnskabernes Selskab om eliteuniversitetet, redigeret af Ditlev Tamm

Den 1. og 2. oktober 2015 holdt den internationale kommission for universitetshistorie (The International Commission for the History of Universities) sin årlige konference i København. Emnet var universiteternes udvikling i det tidligt moderne Europa og USA med særligt fokus på, hvordan universiteterne har bidraget til skabelsen af en elite og selv har været institutioner for eliten. Bogen indeholder konferencens 11 forelæsninger.

Konferencen fandt sted i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Københavns Universitet blev grundlagt i 1479, Videnskabernes Selskab i 1742. Begge institutioner har ændret sig adskillige gange siden grundlæggelsen. Videnskabernes Selskab består fortsat af en ganske lille gruppe forskere, som anses for de mest fremragende inden for en lang række videnskaber. Antallet af medlemmer ligger på omkring 250. Københavns Universitet var ved sin grundlæggelse en ganske lille institution. Efter reformationen i 1536 var det vigtigste fakultet gennem et par århundreder det teologiske, som uddannede præster til den danske lutherske kirke. Senere voksede også det juridiske fakultet, og siden 1800-tallet har Københavns Universitet haft en lang række fag ved alle fakulteter; i dag er der ca. 40.000 studerende ved universitetet.

Spørgsmålet om eliteuniversiteters rolle og om forskellige modeller for universiteter bliver stadig mere påtrængende. Spørsmålet om, hvordan man kan sikre kvalitet i en masseuddannelse er ekstremt vigtigt. Bogens kapitler viser, hvordan man har drøftet disse spørgsmål i forskellige europæiske lande og i USA. Som helhed betragtet er de et indlæg i en aktuel debat. I dagens diskussioner glemmer man undertiden, at universiteterne har en lang historie, og at tidligere erfaringer kan kaste lys over situationen i dag og hjælpe os til at forstå den bedre.

ISSN 1904-5492 · ISBN 978-87-7304-409-4