From the early years of Phonology. The Roman Jakobson – Eli Fischer-Jørgensen correspondence (1949-1982)

Scientia Danica, Series H, Humanistica, 8, vol. 20

  • Varenr: SciDan H8.20

Beskrivelse af varen

From the early years of Phonology. The Roman Jakobson Eli Fischer-Jørgensen correspondence (1949-1982). Edited and introduced by Viggo Bank Jensen and Giuseppe D'Ottavi. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, 2020. Scientia Danica, Series H, Humanistica, 8, vol. 20. 402 sider. Paperback. Pris: 200 kr.

Dear Roman, 
Dear Eli

Brevene mellem Roman Jakobson og Eli Fischer-Jørgensen

Gennem en menneskealder, fra 1949 til 1982, brevvekslede de to store lingvister Roman Jakobson (1896-1982) og Eli Fischer-Jørgensen (1911-2010) jævnligt. Nu, næsten 40 år siden det sidste punktum i deres korrespondance blev sat, udgiver Videnskabernes Selskab hele denne omfattende brevveksling, som lader os møde to stærke personligheder: den russiskfødte sprogforsker Roman Jakobson og den danske fonetiker og almenlingvist Eli Fischer-Jørgensen, begge medlemmer af Videnskabernes Selskab, sidstnævnte tilmed det første danske kvindelige medlem nogensinde.

De to var på hver sin måde førende repræsentanter for den retning inden for international sprogforskning, som blev kendt under navnet fonologi, og brevene er et enestående forskningshistorisk vidnesbyrd. Samtidig giver deres korrespondance en langt mere personlig dimension til et felt, hvor de videnskabelige artikler normalvis er upersonlige redegørelser for det ene og det andet sagforhold.

Brevene viser os spændingen mellem Roman Jakobsons visionære tilgang og Eli Fischer-Jørgensens insisteren på at være tro mod de fonetiske fakta. De demonstrerer også, hvordan diskussionerne om forholdet mellem fonologi og fonetik uundgåeligt bliver flettet sammen med livet i sprogforskersamfundet, sådan som det udvikler sig på kongresser og i akademiske institutioner. Særligt forbindelserne mellem Roman Jakobson og den konkurrerende Louis Hjelmslev-dominerede strukturalisme i København vil være interessant for en bredere kreds af læsere.

Foruden brevene og det indblik, der gives i datidens samfundsudvikling, indeholder bogen en grundig introduktion til de to hovedpersoner og korrespondenter, og læseren føres ind i både den jakobsonske fonologis første tid og sprogvidenskabens tidlige struktur som et system af (lingvist-)kredse, tidsskrifter og kongresser. Udgaven er grundigt kommenteret og forsynet med nyttige registre.

Det er håbet, at udgivelsen af denne vigtige brevveksling vil stimulere interessen for den stadig levende arv fra denne generation af store lærde og eminente personligheder inden for feltet. Og så giver læsningen af brevene i øvrigt også mulighed for at følge udviklingen af et smukt venskab fra start til slut.

ISSN 1904-5492 · ISBN 978-87-7304-432-2