Det Komiske og det pludselige. Studier af Kierkegaards kategorier

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 8, vol. 1

  • Varenr: H 1

Beskrivelse af varen

Carl Henrik Koch: Det Komiske og det pludselige. Studier af Kierkegaards kategorier. 2010. 142 pp. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Paperback. Bogen koster 150 kr. 

Søren Kierkegaard opererede med mange æstetiske kategorier i sit forfatterskab. Forskningen har især interesseret sig for kategorierne ”det ironiske” og ”det humoristiske”, mens kategorier som ”det komiske” og ”det pludselige” har været negligeret.

Carl Henrik Kochs monografi giver en redegørelse for den traditionelle filosofiske brug af begrebet ”kategori”. Dernæst udredes specielt Kierkegaards begreb om kategorier og baggrunden for at udnævne nogle begreber til kategorier. I sin bog argumenterer Koch for, at kategorien ”det komiske” i forfatterskabet er anvendt med en vis tvetydighed, og at kategorien ”det pludselige” totalt ændrer indhold i forhold til den æstetiske litteraturs beskedne brug af kategorien.

Bogens ene mål er at give en detaljeret analyse af Kierkegaards brug af de to kategorier. Det mere overordnede mål er at gøre opmærksom på, at det pseudonyme forfatterskab snarere er en retorisk tour de force end et genuint filosofisk forfatterskab – selv om der findes både skarpsindige og velargumenterede filosofiske partier i Kierkegaards værker.

ISSN 1904-5492. ISBN 978-87-7304-357-8.