UDSOLGT - Danmarks Havalger bind 1-2

Scientia Danica. Series B, Biologica, vol. 7 & vol. 8

  • Varenr: SciDan B8

Beskrivelse af varen

UDSOLGT

Danmarks Havalger Bind 1 Rødalger (Rhodophyta). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series B, Biologica, vol 7. 392 sider, rigt illustreret. Paperback. 2019.

Danmarks Havalger Bind 2 Brunalger (Phaeophyceae) og Grønalger (Chlorophyta). Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series B, Biologica, vol 8. 476 sider, rigt illustreret. Paperback. 2019. 

Danmarks Havalger bind 1-2

Af Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen

Danmarks Havalger er den mest omfattende danske algeflora til dato. Den indeholder beskrivelser af alle de 373 marine makroskopiske alger, der er fundet i danske farvande.

Med sine righoldige og smukke billedillustrationer og dybe faglighed kan man, om man er gymnasielærer med forkærlighed for alger, arbejder professionelt i en kommunal miljøafdeling, er studerende eller blot er vild med det marine danske miljø, få en hidtil ukendt omfattende indføring i algernes forekomst og verden.

I bind 1 omtales de 165 rødalger (Rhodophyta) og i bind 2 de 125 brunalger (Phaeophyceae) og 83 grønalger (Chlorophyta).

Bogens indledning giver righoldige oplysninger om generelle forhold: dansk algeforsknings historie, algernes vækstbetingelser og årstidsvariationer, deres bygning og vækst og de særlige træk og strukturer, som kendetegner og adskiller rødalger, brunalger og grønalger. Også systematikken, navngivningen og håndbogslitteraturen behandles. Et særligt afsnit fortæller om alger i mad, og der er vejledning i, hvordan man indsamler alger og presser dem til herbarier, hvordan man fremstiller mikroskopiske præparater og dyrker algekulturer.

For hver art gives præcise beskrivelser af det generelle udseende, bygning, formering og livshistorie, årstidsvariation og voksested. Algernes udbredelse i danske farvande er vist på prikkort, som angiver algernes indsamlingssteder. Dertil gives henvisning til supplerende litteratur. De større arters generelle udseende er illustreret med billeder af herbarieark, mens utallige mikrofoto viser detaljer, f.eks. formeringsorganer, og de små arter.

Til identifikation af algerne vil billederne være en stor hjælp. Desuden er der bestemmelsesnøgler til slægter af rødalger, brunalger og grønalger, og under slægterne er der bestemmelsesnøgler til de respektive arter.

I bind 2 er der en nyttig liste med forklaringer af fagtermer, som er brugt i algefloraens bestemmelsesnøgler og i beskrivelser af slægter og arter.

Bøgerne kan bruges som opslagsværk til søgning af oplysninger om enkelte arter. De kan også anvendes mere generelt til at bladre i, og i det righoldige billedmateriale kan man blive inspireret og glæde sig over algernes skønhed.

Forfatterne er begge uddannet cand.scient. med speciale i marine makroalger, Ruth i 1971 og Steffen i 1984. De har mange års erfaring både med videnskabelige undersøgelser og undervisning ved havbiologiske kurser på Aarhus og Københavns universiteter.

De to bind sælges samlet for 500 kr.

Bind 1: 

ISSN 1904-5484 · ISBN 978-87-7304-421-6

Bind 2: 

ISSN 1904-5484 · ISBN 978-87-7304-422-3