Camus – au-delà de l’absurde

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 8, vol. 14

  • Varenr: H 14

Beskrivelse af varen

Hans Peter Lund, Camus – au-delà de l’absurde, 2017. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series H. Humanistica, 8, vol. 14. 125 sider. Paperback. 100 kr.

Camus og det meningsfulde liv

Ny bog fra Videnskabernes Selskab af Hans Peter Lund

Camus bevægede sig tidligt ud over det absurde, tanken om tilværelsens grundlæggende meningsløshed, som læsningen af Nietzsche og hans egen ungdoms umiddelbare eksistens havde lært ham. Alligevel forbindes han stadig ofte uden skelnen med absurditeten, selvom han selv sagde, at det blot var et stadium i forfatterskabet. Med udgangspunkt i essayet Gåden, om meningens gåde, følger denne korte og koncentrerede fremstilling Camus på hans vej bort fra det absurde, via hans litterære forfatterskab, essays, artikler og foredrag, og viser nuanceret hans kredsen om en mening og et meningsfyldt liv. Selve ordet ’mening’ optræder utallige gange i forfatterskabet efter 1945 og ender med at finde sin plads uden for den nære historie med dens meningsløse ødelæggelser fra 1. verdenskrig til borgerkrigen i Algeriet, samtidig med at Camus, i den selvsamme historie og på trods af den, fører en engageret værdikamp for social og politisk retfærdighed, frem for alt i hans hjemland Algeriet. Fremstillingen påviser en ulykkelig, men reel splittelse mellem tilværelsens evige skønhed og historiens uafvendelige brutalitet, en splittelse, som Camus søgte at overvinde i arbejdet med den ufuldendte dannelsesroman Det Første Menneske.

Hans Peter Lund har publiceret adskillige artikler og anmeldelser om Camus og er aktiv som bestyrelsesmedlem i det franske Camus-selskab. Han har oversat Den fremmede, Pesten, Faldet og Det Første Menneske til dansk.

ISSN 1904-5492. ISBN 978-87-7304- 408-7.