Om købs- og aftalevilkår samt fortrydelses- og reklamationsret

Købs- og aftalevilkår

Der accepteres kun betaling med betalingskort på Selskabets webshop. Har De ikke mulighed for at benytte denne betalingsform, bedes De rette henvendelse til Selskabets sekretariat via telefon eller mail. Relevant kontaktinformation kan findes på Forlagets hjemmeside under fanen "Kontakt os". Ved køb af en vare på Selskabets webshop hæves betalingen for denne fra anvendt betalingskort efter afsendelsen af bestillingen.

Bestillinger vil blive afsendt inden for 1-5 arbejdsdage. Bestillinger pakkes i bobleplast og kasser inden forsendelsen for at forebygge, at disse tager skade under transporten. I enkelte tilfælde (hvis en bestilling har en særligt lav vægt eller er lille af størrelse) kan det forekomme, at denne sendes i bobleplastkuvert. Der sendes som hovedregel med Postnord (https://www.postnord.dk).  

Foruden prisen på varen vil De blive opkrævet et beløb for forsendelsen af bestillingen. Dette beløb afhænger af 1) varens vægt, 2) land, der bestilles til, og 3) evt. valg af forsendelsesmulighed (som fx quick-forsendelse, hvis en sådan mulighed figurerer). Priserne på de forskellige forsendelsesmuligheder, Selskabets Forlag tilbyder, vil altid blive præsenteret, før kunden godkender sit køb. 

Ønsker De at klage over en vare, Selskabets webshops funktioner eller lignende, er De velkommen til at henvende Dem til Selskabets sekretariat via telefon eller mail. Relevant kontaktinformation kan findes på Forlagets hjemmeside under fanen "Kontakt os". Der kan yderligere rettes henvendelse til Forbrugerklagenævnet (se https://www.forbrug.dk/artikler/forbrug/dine-klagemuligheder/oversigt-over-klageinstanser/forbrugerklagesystemet/forbrugerklagenaevnet/). 

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. 

*Obs. Nedenstående tekst (ord markeret med [] undtaget, bortset fra alt markeret med [] i Standardfortrydelsesformularen, der som udgangspunkt indeholder tegnene []) samt formularen "Standardfortrydelsesformular" er kopieret (27-03-2018) fra ”Standardvejledning om fortrydelsesret ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og ved aftaler om fjernsalg af varer og ikkefinansielle tjenesteydelser”, som kan findes på https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil1. Den kopierede version af teksten er tilpasset Videnskabernes Selskabs Forlags webshop, der beskæftiger sig med fjernsalg af varer.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os [Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V, Tlf.nr. 33 43 53 00, e-mail kdvs@royalacademy.dk] Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular (se nedenfor), men det er ikke obligatorisk. De har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside [https://www.youreconomicwebsite.com/det-kongelige-danske-videnskabernes-selskab]. Hvis De anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

De returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Reklamationsret

I henhold til købeloven er der 2 års reklamationsret på alle varer solgt på [Videnskabernes Selskabs Forlags webshop]. Ved ønske om at gøre brug af reklamationsretten bedes De henvende Dem til [Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 København V, Tlf.nr. 33 43 53 00, kdvs@royalacademy.dk]

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges.