Billede 1

Hver gang, Videnskabernes Selskab udgiver en bog, indbindes eksemplarer til Selskabets egen samling i huset på H.C. Andersens Boulevard.

Kort om Videnskabernes Selskabs Forlag

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet videnskabelige publikationer siden 1745. Selskabet udgiver for tiden publikationer i fire skriftserier. Her udgives dels monografier, dels symposierapporter. Alle manuskripter underkastes anonym fagfællebedømmelse.


Selskabet udgiver følgende serier: 


Scientia Danica. Series B, Biologica

(tidligere Biologiske Skrifter) · ISSN 1904-5484

Serien omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne botanik, zoologi, palæontologi og generel biologi.

Scientia Danica. Series H, Humanistica, 4

(tidligere Historisk-filosofiske Skrifter) · ISSN 1904-5506

Begge humanistiske serier omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne historie, filosofi, filologi, arkæologi og kunsthistorie. Denne serie er i kvartformat (26x21 cm) og bruges fortrinsvis til illustrerede værker.

Scientia Danica. Series H, Humanistica, 8

(tidligere Historisk-filosofiske Meddelelser) · ISSN 1904-5492

Begge humanistiske serier omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne historie, filosofi, filologi, arkæologi og kunsthistorie. Denne serie er i oktavformat (23x15 cm) og bruges til værker, der domineres af tekst.

Scientia Danica. Series M, Mathematica et physica

(tidligere Matematisk-fysiske Meddelelser) · ISSN 1904-5514

Serien omfatter videnskabelige afhandlinger inden for emneområderne matematik, fysik, kemi, astronomi og geologi. 

Fra august 2007-august 2010 udgav Selskabet desuden Universitets-Jubilæets Danske Samfunds-publikationer (se www.ujds.dk).

Selskabets redaktør, Marianne Pade.

Forhenværende redaktør Marita Akhøj Nielsen overrækker Et Jubilæumsskrift - Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 1742-2017 til HM Dronningen ved fejringen af Selskabets 275-års jubilæum den 13. november 2017.